Gói thuê smart tivi 49 icnh

Sản phẩm cho thuê cùng danh mục

Màn hình 43 icnh, full HD, Smart tivi, LED
Kèm theo chuột không dây, bàn phím, dây HDMI
Có nhân viên trực kỹ thuật khi thuê số lượng
Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại Nội Thành Hà Nội
Màn hình 65 icnh, smart tivi, Full HD, cổng HDMI, ineternet
Kèm theo chuột không dây, bàn phím, dây HDMI
Có nhân viên trực kỹ thuật khi thuê số lượng tivi
Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại Nội Thành Hà Nội
Màn hình 70 icnh, Full HD, LED, internet, HDMI
Kèm theo chuột không dây, bàn phím, dây HDMI
Có nhân viên trực kỹ thuật khi thuê số lượng tivi
Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại Nội Thành Hà Nội
Màn hình 60 icnh, smart tivi, Full HD, cổng HDMI, ineternet
Kèm theo chuột không dây, bàn phím, dây HDMI
Có nhân viên trực kỹ thuật khi thuê số lượng tivi
Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại Nội Thành Hà Nội
Màn hình 55 icnh, full HD, Smart tivi, LED, kết nối internet
Kèm theo chuột không dây, bàn phím, dây HDMI
Có nhân viên trực kỹ thuật khi thuê số lượng tivi
Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại Nội Thành Hà Nội
Cấu hình core i5, ram 4GB, SSD 128GB, OSX, LCD 13.3 icnh
Kèm theo chuột, lioa điện, dây mạng, Swicth, Bộ phát wfi
Có nhân viên trực kỹ thuật cho đơn hàng thuê trên 30 máy theo ngày
+ Miễn phí lắp đặt, vận chuyển, miễn phí lắp mạng Lan, miễn phí dây mạng, có nhân viên trực kỹ thuật với số lượng trên 30 laptop