Cho thuê điện thoại

CH: Qualcomm Snapdragon 808, LCd 5,7 icnh, Ram 4GB, Android 5.1, BN 64GB, Pin 3000mAH, Camera 16 PX
Kèm theo sạc, hộp đựng, có nhân viên trực cho đơn hàng trên 10 máy
Số lượng thuê tối thiểu 3 chiếc , số ngày thuê tối thiểu 1 ngày
CH: Apple A10, IOS 10, LCd 4,7 icnh, BN 32 GB, Camera 12 PX
Kèm theo sạc, hộp đựng, có nhân viên trực cho đơn hàng trên 8 máy
Số lượng thuê tối thiểu 3 chiếc , số ngày thuê tối thiểu 1 ngày
Máy cấu hình cao, đáp ứng số lượng, có hóa đơn, thủ tục nhanh gọn, máy đời mới đẹp
CH: APPLE A8, IOS 10, LCD 4,7 icnh, BN 16 GB, Pin 1810 mAh
Kèm theo sạc, hộp đựng, có nhân viên trực cho đơn hàng trên 8 máy
Số lượng thuê tối thiểu 3 chiếc , số ngày thuê tối thiểu 1 ngày
Máy cấu hình cao, đáp ứng số lượng, có hóa đơn, thủ tục nhanh gọn, máy đời mới đẹp
CH: Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808, Ram 4GB, LCD 5.7 icnh, Camera 16 PX, Amdroi
Kèm theo sạc, hộp đựng, có nhấn viên trực cho đơn hàng trên 10 máy
Thủ tục nhanh gọn, có hóa đơn VAT
Máy cấu hình cao, đáp ứng số lượng, có hóa đơn, thủ tục nhanh gọn, máy đời mới đẹp
Cấu hình Iphone 6, 6 plus, iphone 7, ram 2GB, LCd 4.7 icnh, OS
Kèm theo sạc, hộp đựng, miếng dán màn hình
Có nhân viên trực kỹ thuật cho đơn hàng thuê trên 30 máy theo ngày
+ Miễn phí lắp đặt, vận chuyển, miễn phí lắp mạng Lan, miễn phí dây mạng, có nhân viên trực kỹ thuật với số lượng trên 30 laptop
Cấu hình: LG G3, G4, G5, V10 , Ram 3GB, LCd 4.7 đến 5.7 icnh
Kèm theo sạc, hộp đựng, miếng dán màn hình
Có nhân viên trực kỹ thuật cho đơn hàng thuê trên 30 máy theo ngày
+ Miễn phí lắp đặt, vận chuyển, miễn phí lắp mạng Lan, miễn phí dây mạng, có nhân viên trực kỹ thuật với số lượng trên 30 laptop

Bình luận