Cho thuê máy chiếu

Cường độ sáng từ 2500 đến 3500 ANSI, Màn hình 120 icnh
Kèm theo dây VGA, HDMI, bút trình chiếu, dây điện
Có nhân viên trực kỹ thuật khi thuê số lượng
Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại Nội Thành Hà Nội

Bình luận